Курси підвищення кваліфікації

Шановні медичні працівники!

Завантажити (PDF, 79KB)

Курси підвищення кваліфікації КВНЗ «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради запрошують усіх бажаючих на навчання.

Реформа вищої освіти в Україні сьогодні набуває нових обертів, адже освіта є найголовнішою складовою прогресивного розвитку суспільства.

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь, інших компетентностей або здобуття іншої  спеціальності та професії у межах здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня, яке є обов’язковою складовою професійного росту працівника.

Державна політика у сфері післядипломної освіти ґрунтується на принципах: доступності та добровільності здобуття післядипломної освіти громадянами впродовж життя; вільного вибору напряму навчання та спеціальності; безперервності та наступності процесу післядипломної освіти; цілеспрямованості, динамічності, прогностичності системи післядипломної освіти; науковості, технологічності і перспективності післядипломної освіти;  інтеграції системи післядипломної освіти України у світову систему освіти впродовж життя; державної підтримки системи післядипломної освіти; конкурентноздатності і прозорості при визначенні і реалізації пріоритетних напрямів розвитку системи післядипломної освіти.

Завдання курсів підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів:

1.Задоволення потреб лікувально-профілактичних закладів у підвищенні кваліфікації молодших медичних спеціалістів.

2.Здійснення заходів з підвищення якості та практичної спрямованості навчання.

3.Забезпечення можливості оволодіння сучасними досягненнями і новітніми технологіями молодшими медичними спеціалістами.

4.Впровадження інноваційних педагогічних технологій.

5.Проведення об’єктивної комплексної оцінки професійних знань та практичних навичок по закінченню навчання.

Курси підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів створені при Комунальному вищому навчальному закладі «Бердичівський медичний коледж» з метою задоволення потреб закладів, організацій у підвищенні кваліфікації молодших медичних спеціалістів, надання їм можливості поєднувати навчання з виконанням своїх посадових обов’язків та зменшення фінансових витрат.
Метою післядипломного навчання є: спеціалізоване удосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок. У КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»  створено умови для неперервності освіти, що відповідає принципу «навчання протягом усього життя», а також відповідає сучасним вимогам системи вищої освіти. Неперервна освіта повинна починатись з перших кроків опанування майбутньою професією і тривати впродовж усієї професійної діяльності. Однією із складових виклику сучасного ринку праці є постійна самоосвіта. Для досягнення високої професійної майстерності, що поєднується з широтою знань, залучається увесь сучасний арсенал новітніх технологій з діагностики, доглядом за пацієнтом. Це дозволяє молодшим медичним спеціалістам здійснювати свою професійну діяльність на рівні сучасних вимог. Реалізація цих завдань належить системі післядипломної освіти. В КВНЗ «Бердичівський      медичний коледж» створені сприятливі умови для забезпечення стабільного ефективного навчального процесу відповідно до умов сьогодення, отримання фахових компетентностей, що є важливим  для успішної професійної діяльності.

Ліцензований обсяг підготовки фахівців, в тому числі за державним замовленням, постійно  узгоджується з органами виконавчої влади в Житомирській області Управлінням Охорони здоров’я ЖОДА та  затверджується Міністерством охорони здоров’я  України і є відображенням реальної потреби регіональної системи охорони здоров’я  у фахівцях, що готує  коледж. Календарний план роботи курсів удосконалення затверджується наказом начальника Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації.
Навчальний процес здійснюється з використанням сучасних інноваційних технологій навчання, зорієнтований на формування компетентного, конкурентоспроможного медичного працівника, здатного до постійного оновлення професійної компетенції, швидкої адаптації до змін в умовах ринкової економіки та прогресу медичної науки.
Для проведення теоретичних та практичних занять  відділення оснащене мультимедійним проектором; підготовлені лекції з мультимедійним забезпеченням. Особлива увага звертається на сучасні аспекти надання медичної допомоги, актуальні питання впровадження стандартів сестринського догляду за пацієнтами. Теми лекцій на курсах підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів, щодо формування здорового способу життя:

– «Правові аспекти формування здорового способу життя».

– «Особливості формування здорового способу життя у населення різних вікових груп. Роль медичної сестри».

– «Професійне вигорання медичних працівників. Проблеми та шляхи вирішення».

– «Впровадження глобальних і національних систем медичної інформації, щодо формування здорового способу життя населення України».
У навчальні робочі програми всіх циклів удосконалення включено вивчення державних та регіональних цільових програм з охорони здоров’я.
До викладання на відділенні запрошуються висококваліфіковані фахівці практичної охорони здоров’я.  Навчально-виховний процес проводиться згідно з графіком навчального процесу, який розробляється на навчальний рік відповідно до календарного плану, затвердженого директором медичного коледжу.

З кожного циклу розроблено навчальні програми, які розглянуті на засіданнях циклових комісій, заслухані на педагогічній раді та затверджені директором коледжу.

До роботи курсів підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів Комунального вищого навчального закладу «Бердичівський медичний коледж» залучаються висококваліфіковані викладачі, які мають відповідну педагогічну та медичну освіту,  кваліфікацію, тривалий стаж роботи в коледжі: з 59 викладачів – 2 кандидати педагогічних наук, 2 аспіранти, 15 чол. – викладачі-методисти, 20 викладачів з вищою категорією.

Викладачі-сумісники в переважній більшості мають першу та вищу кваліфікаційні категорії лікарів. Кваліфікаційний рівень викладачів відповідає профілю підготовки заявлених спеціальностей.

КВНЗ «Бердичівський медичний колледж» має сучасну навчально-матеріальну базу, яка постійно удосконалюється і оновлюється. Забезпеченість курсів підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів навчальними кабінетами та лабораторіями складає 100%. Всі навчальні аудиторії забезпечені відповідно до переліку типового обладнання та табелів оснащення.

Одним із пріоритетних напрямків роботи в коледжі, а відповідно і курсів, є комп’ютеризація навчально-виховного процесу і забезпечення його сучасними технічними засобами навчання.

За період діяльності з 2009 по 2017 роки видано 874 свідоцтва про проходження курсів підвищення кваліфікації молодшими медичними спеціалістами.

11

12

Реєстрація проводиться в медичному коледжі за адресою   м. Бердичів, вул. Європейська, 17/9 (маршрутне таксі №1 від автовокзалу і залізничного вокзалу до зупинки «Універмаг Ювілейний»).

Контактні телефони: (04143) 2-02-17, (097) 652-49-23

При собі необхідно мати:

  1. Путівку, завірену печаткою установи.
  2. Паспорт, лист відрядження, виписка із наказу.
  3. Диплом.
  4. Халат, шапочку, тапочки.

Comments are closed.