Права та обов’язки студента

1.1. Правила внутрішнього розпорядку регламентують основні права та обов’язки, норми поведінки і взаємовідносин для студентів.

1.2. Правила поведінки студентів Комунального вищого навчального закладу  «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради розроблені на підставі Положення про державний вищий заклад освіти, нормативних актів Міністерства освіти і науки, Статуту Коледжу, які регламентують освітню, наукову та виховну роботу студентів у вищих навчальних закладах.

1.3. Студенти мають право на:

 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою базою коледжу;
 • участь у науково-дослідницькій діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках та публікації своїх робіт;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітньо-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • моральне або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм фізичного і психічного насильства;
 • обирання і обрання до вищого колегіального органу самоврядування коледжу;
 • безкоштовне користування в коледжі бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, медичних та інших підрозділів коледжу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів згідно графіку навчального процесу;
 • академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчальногс закладу у порядку, встановленому Положенням, затвердженим Міністерством освіти і науки України;
 • участь у формуванні індивідуального робочого плану;
 • отримання стипендій відповідно до законодавства;
 • отримання інших пільг (соціальних стипендій), передбачених законодавством.

1.4. Студенти зобов’язані:

 • дотримуватись законодавства України, Статуту та ІІравил внутрішнього розпорядку коледжу, вимог з охорони праці та пожежної безпеки;
 • виконувати вимоги навчального плану, графіка навчального процесу;
 • систематично оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний і культурний рівень;
 • вчасно інформувати керівництво закладу у разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт;
 • у двотижневий термін відпрацьовувати пропуски та заборгованості незалежно від причин пропусків;
 • бережно відноситися до власності коледжу (інвентар, навчальні обладнання, книги, прилади, приміщення), а також до своїх документів (студентський квиток, залікова книжка, індивідуальний план, перепустка до гуртожитку, читацький квиток тощо), без дозволу адміністрації нічого не виносити з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
 • у разі нанесення збитку майну коледжу (зокрема майну третіх осіб, за яке коледж несе відповідальність) студент або інша особа, що навчається в коледжі, відшкодовує матеріальну шкоду в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 • дотримуватися норм етики і моралі, не вживати нецензурну лексику, вести себе з честю, утримуватись від дій, які б заважали іншим студентам чи працівникам коледжу виконувати свої службові обов’язки;
 • підтримувати чистоту і порядок в приміщеннях та на території коледжу;
 • брати участь у прибиранні на основній та прилеглих територіях коледжу, а також в загальноміських та коледжних суботниках;
 • приходити в коледж не пізніше, ніж за 10 хв. до початку занять;
 • в дверях не намагатися пройти першим, а пропустити викладачів, дівчат;
 • не приносити в коледж нічого зайвого;
 • ходити спокійно сходинками і коридором, триматися правої сторони;
 • після дзвінка зайняти своє місце в аудиторії, підготувати все необхідне для занять;
 • при зустрічі в коледжі з особами, старшими за віком (навіть не знайомими), вітатися першим;
 • якщо в аудиторію заходить викладач, чи хтось з керівників коледжу, потрібно встати і не сідати на місце без дозволу;
 • не тримати на столі нічого стороннього, окрім зошита, книги, ручки інших речей, необхідних для даного заняття;
 • уважно слухати пояснення викладача і відповіді одногрупників на занятті;
 • під час занять входити і виходити тільки з дозволу викладача;
 • якщо не підготувався до занять з поважної причини, потрібно попередити викладача заздалегідь;
 • записувати домашнє завдання на кожному занятті;
 • не сперечатися з викладачем, якщо зробили зауваження;
 • пам’ятати, що дзвоник з заняття дається для викладача. Виходити з аудиторії можна лише після слів: «Заняття закінчено»;
 • приходити в кабінет доклінічної практики або навчальну кімнату на базі за 15 хв. до початку заняття.
 • перед заняттям одягти медичний халат, шапочку, у випадку роботи у відділенні – бахіли, маску;
 • не вмикати без дозволу викладача комп’ютери, прилади та інше обладнання;
 • бути обережним з обладнанням, інструментами, документацією;
 • не приступати до роботи, не з’ясувавши до кінця порядок її виконання, якщо якісь питання незрозумілі, звертатися за роз’ясненням до викладача;
 • виконувати роботу якісно, у випадку помилки потрібно розібратись в її причинах та усунути;
 • під час заняття не заважати одногрупникам, не відволікати їх від роботи;
 • уважно дотримуватись правил техніки безпеки;
 • по закінченню роботи привести в порядок робоче місце, зібрати інструментарій та обладнання, вимкнути прилади;
 • після виконання завдання здати роботу викладачу;
 • залишити чергових;
 • не ходити по коледжу у взутті, верхньому одязі та головному уборі, потрібно використовувати змінний одяг та взуття;
 • в приміщенні коледжу поводитись дисципліновано: не кричати, не бігати, зберігати порядок;
 • під час перерви аудиторії повинні бути звільнені;
 • при вході до кабінетів адміністрації, в навчальну аудиторію, спочатку постукати, спитати дозволу зайти;
 • під час розмови з адміністрацією коледжу, викладачами, лаборантами, технічними працівниками потрібно бути ввічливим, не допускати грубості;
 • йдучи додому, попрощатися;
 • палити та розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби категорично забороняється як на території коледжу, так і за його межами;
 • не запізнюватись на вечори, збори, засідання та інші масові заходи;
 • якщо на збори прийшли старші, потрібно привітатись, провести їх на вільні місця, в разі необхідності уступити своє місце;
 • потрібно виконувати розпорядження осіб, які відповідають за організацію заходу;
 • під час доповіді, лекції потрібно уважно слухати, не розмовляти, поводитись культурно;
 • при виході пропускати вперед старших та дівчат, не штовхатися, виходити спокійно.

1.5 Вимоги до зовнішнього вигляду

 • студент повинен з’являтися в акуратному одязі, в якому зручно під час занять та на перервах;
 • одяг повинен відповідати зросту, виражати повагу господаря до самого себе і суспільства;
 • студент має дотримуватись класичного стилю одягу під час освітньо-виховного процесу;
 • одяг і взуття мають бути чистими і охайними;
 • аксесуари мають бути акуратними;
 • головний убір, сонцезахисні окуляри, рукавички слід зняти при вході до приміщення навчального закладу;
 • охайна ділова зачіска для дівчат, коротка стрижка для юнаків, волосся природного кольору;
 • носити халат і медичну шапочку (білого кольору, бездоганно чисто випрасувані), змінне взуття, бейджики, що вказують прізвище, ім’я, по батькові та групу;
 • крім медичної форми, до зовнішнього вигляду студентів пред’являються такі вимоги: зачіска з охайним виглядом та чистим волоссям, акуратно заправленим під медичну шапочку; чисті руки з коротко підстриженими нігтями, які можуть мати неяскраве покриття ( для осіб жіночої статі);
 • макіяж у осіб жіночої статі повинен бути стриманий;
 • носіння пірсингу, татуаж забороняється;
 • на урочисті загальноколеджні заходи студенти приходять в святковому одязі на свій розсуд, дотримуючись морально-етичних норм;
 • забороняється носити занадто декольтовані, яскраві та вкорочені блузки «топіки», футболки тощо, надто яскраві сорочки;
 • забороняється носити дуже короткі та дуже довгі спідниці;
 • забороняється носити спортивний одяг і взуття (окрім занять фізкультури та спортивних змагань);
 • забороняється носити одяг для літнього відпочинку (шорти, купальники, халати тощо);
 • забороняється носити неформальну символіку і атрибутику;
 • педагогічний склад працівників коледжу повинен показувати приклад студентам, дотримуючись ділового стилю у своєму повсякденному одязі.

1.6. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу директор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу.

1.6.1.  З вищого навчального закладу студент може бути відрахований:

 • за власним бажанням;
 • за незадовільне складання екзаменів і заліків протягом сесії;
 • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
 • за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп’яніння;
 • за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
 • за порушення умов контракту;
 • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу (за погодженням з профспілковою організацією);
 • в інших випадках, передбачених законами України.

Comments are closed.