Циклова комісія акушеро – гінекологічних дисциплін

Науково-методична проблема циклової комісії акушеро-гінекологічних дисциплін: «Підготовка конкурентоспроможних фахівців шляхом формування знань, умінь та компетентностей впроваджуючи інноваційні та інтерактивні технології»

Основні завдання роботи циклової комісії у процесі реалізації проблеми:

1. Формування знань, умінь та компетентностей у здобувачів освіти.
2. Впровадження в освітній процес інноваційних та інтерактивних технологій.
3. Підвищення професійної компетентності викладачів циклу акушеро-гінекологічних дисциплін.

1

Мілованова Тетяна Єгорівна

Голова циклової комісії,

вища категорія, «старший викладач»;,

викладач дисциплін «Акушерство»,

«Гінекологія»,

«Медсестринство в акушерстві»,

«Медсестринство в гінекології»,

«Невідкладні стани в акушерстві та гінекології»

Педагогічний стаж – 15 років.

Методична проблема:

«Інтерактивні методи навчання як запорука підготовки конкурентоспроможного спеціаліста».

2

Собченко Наталія Василівна

вища категорія, «викладач-методист».

викладач дисциплін «Акушерство»,

«Гінекологія»,

«Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї» (відділення «Лікувальна справа», «Сестринська справа»),

«Невідкладні стани в акушерстві та гінекології»

Педагогічний стаж – 16 років.

Науково-методична проблема:

«Науково-дослідницька робота – основа професійної підготовки висококваліфікованих спеціалістів».

Comments are closed.