Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін працює над науково-методичною проблемою: «Використання інтерактивних методів навчання, як засобу формування системи компетенцій молодшого спеціаліста в процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін»
Основна робота циклової комісії із загальноосвітніх дисциплін полягає у сприянні формуванню і закріпленню умінь і навичок, підвищенню рівня знань здобувачів освіти з дисциплін загальноосвітньої підготовки.
Головними напрямками роботи циклової комісії над даною проблемою є:

1. Організація і забезпечення підготовки за рівнем загальної середньої освіти.
2. Удосконалення організаційних форм навчання здобувачів освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення якості знань.
3. Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.
4. Розв’язання проблеми адаптації здобувачів освіти нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного здобувача освіти.
5. Удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.

1

Огороднічук Світлана Віталіївна

Голова циклової комісії,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

Викладач дисциплін «Фізика», «Астрономія»

Педагогічний стаж: 24 роки

Науково-методична проблема:

«Основні стратегії соціалізації особистості на заняттях фізики і астрономії як засоби підвищення інтересу до предмета та якості знань здобувачів освіти».

2

Шаповал Тетяна Олександрівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Викладач дисципліни «Математика»

Педагогічний стаж: 40 років

Науково-методична проблема:

«Впровадження в освітній процес інноваційні технології на основі компетентнісного підходу».

3

Губарєва Тетяна Ігорівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «Старший викладач»;

Викладач дисциплін «Зарубіжна література», «Українська література»

Педагогічний стаж: 16 років

Науково-методична проблема:

«Особливості компетентнісного підходу при вивченні зарубіжної літератури».

4

Шашина Тетяна Вікторівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «Старший викладач»;

Викладач дисциплін «Біологія і екологія», «Хімія»

Педагогічний стаж: 19 років

Науково-методична проблема:

«Інноваційні методи і прийоми формування ключових компетентностей на заняттях біології».

9

Рабчун Сусана Ігорівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «Старший викладач»;

Викладач дисциплін «Українська мова», «Історія України»

Педагогічний стаж:15 років

Науково-методична проблема:

«Впровадження інтерактивних технологій в освітній процес».

6

Мартинюк Леся Петрівна

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії;

Викладач дисципліни «Українська мова»

Педагогічний стаж: 12 років

Науково-методична проблема:

«Виховання комунікативних здібностей майбутніх медичних працівників на заняттях української мови».

7

Теплицька Наталія Вікторівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Викладач дисципліни «Економічна і соціальна географія»

Педагогічний стаж: 14 років

Науково-методична проблема:

«Реалізація діяльнісного підходу на заняттях економічної і соціальної географії».

8

Павленко Тетяна Вікторівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Викладач дисциплін «Фізична культура», «Фізичне виховання»

Педагогічний стаж: 15 років

Науково-методична проблема:

«Застосування здоров’язберігаючих технологій в оздоровчому вихованні молоді».

Мордалевич Наталія Володимирівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

Викладач дисциплін «Фізична культура», «Фізичне виховання»

Педагогічний стаж: 12 років

Науково-методична проблема:

«Впровадження інноваційних технологій на заняттях з легкої атлетики».

11

Билина Лілія Вікторівна

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст;

Викладач дисципліни «Біологія і екологія»

Педагогічний стаж: 2 роки.

Науково-методична проблема:

«Використання інтерактивних методів в процесі вивчення біології».

12

Загребельна Леся Миколаївна

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії;

Викладач дисциплін «Економічна і соціальна географія», «Біологія і екологія»

Педагогічний стаж: 7 років.

Науково-методична проблема:

«Формування комунікативних компетентностей здобувачів освіти шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання на заняттях біології та географії».

Нестерук Василь Васильович

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії;

Викладач дисципліни «Фізика і астрономія»

Педагогічний стаж: 17 років

Науково-методична проблема:

«Формування предметної компетентності здобувачів освіти в процесі вивчення фізики і астрономії».

Гуменюк Юрій Борисович

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст;

Викладач дисципліни «Захист Вітчизни»

Педагогічний стаж: 3 роки

Науково-методична проблема:

«Формування мотивації освітньої діяльності здобувачів освіти за сучасних умов при вивченні предмету “Захист Вітчизни”».

Чупракова Ірина Євгенівна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Викладач дисциплін «Фізична культура», «Фізичне виховання»

Педагогічний стаж: 43 роки.

Науково-методична проблема:

«Впровадження інноваційних технологій в освітній процес на заняттях фізичного виховання, утвердження здорового способу життя як ключової компетентності майбутнього медичного працівника».

Comments are closed.