Циклова комісія науково-природничих дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін – одна з провідних у Бердичівському медичному коледжі, її викладачі створюють фундамент для подальшого вивчення клінічних дисциплін. Це згуртований колектив однодумців, яких єднає прагнення до пізнання нового, увага і доброзичливість не тільки до колег, але і до студентів, відповідальність і професійність при виконанні будь-якого завдання. Члени циклової комісії – це досвідчені педагоги й молоді викладачі з властивим їм прагненням до нового, прогресивного. Така єдність досвіду й молодості уможливлює підготовку компетентних фахівців.

Науково-методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії: “Застосування інноваційних технологій при вивченні природничо-наукових дисциплін для формування клінічного мислення та громадянської свідомості як ключової компетентності успішної особистості випускника медичного коледжу”

Основні завдання циклової комісії на 2019-2020 н.р.:

Основне завдання викладацького колективу циклової комісії – забезпечення якісного оволодіння студентами системою знань, умінь і навичок у медичній галузі. Велику увагу циклова комісія приділяє методичній роботі щодо забезпечення навчального процесу інноваційними технологіями. Впроваджуються заходи з наукової організації навчального процесу, розробляються методики викладання окремих навчальних дисциплін.

Головна мета освіти – не підготувати молодих людей до кар`єри, а виховати в них пошану до життя. На сучасному етапі актуальною є проблема формування творчих здібностей майбутніх фахівців, тому викладачі комісії значну увагу приділяють роботі з обдарованими студентами.

1

Бобель Людмила Андріївна

Голова циклової комісії

вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист;

Викладач дисциплін «Основи екології та профілактичної медицини»,

«Ріст та розвиток людини»

Педагогічний стаж – 39 років.

Науково-методична проблема:

«Використання Веб-квестів на заняттях науково-природничих дисциплін (Ріст і розвиток людини, Основи екології та профілактичної медицини, Основи екології)»

7

Теплицька Наталія Вікторівна

вища кваліфікаційна категорія, старший викладач;

Викладач дисциплін «БЖД»,

 «Основи охорони праці та охорони праці в галузі»,

Педагогічний стаж – 14 років.

Науково-методична проблема:

«Використання ІКТ при викладання охорони праці»

Пижук Юлія Володимирівна

вища кваліфікаційна категорія, старший викладач;

Викладач дисципліни «Фізіологія людини»

Педагогічний стаж – 17 років.

Науково-методична проблема:

«Формування науково-дослідницьких вмінь та навичок студентів»

12

Загребельна Леся Миколаївна

І кваліфікаційна категорія;

Викладач дисциплін «Медична біологія»,

«Основи екології та профілактичної медицини»

Педагогічний стаж – 6 років.

Науково-методична проблема:

«Формування екологічного світогляду на заняттях медичної біології та екології»

6

Павлюченко Олеся Вікторівна

кандидат біологічних наук,

вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист;

Викладач дисципліни «Медична біологія»

Педагогічний стаж – 14 років.

Науково-методична проблема:

«Формування професійних компетентностей студентів в процесі вивчення медичної біології»

7

Мішайлова Валентина Олександрівна

вища кваліфікаційна категорія, старший викладач;

Викладач дисциплін «Мікробіологія»,

 «Громадське здоров’я і громадське медсестринство»,

 «Фармакологія та медична рецептура»,

Педагогічний стаж – 16 років.

Науково-методична проблема:

«Використання методу проектів на заняттях з мікробіології»

9

Нестеровська Яна Миколаївна

Завідувач навчально-виробничої практики

І кваліфікаційна категорія;

Викладач дисциплін «Основи латинської мови з медичною термінологією»,

«Фармакологія та медична рецептура»

Педагогічний стаж – 6 років.

Науково-методична проблема:

«Сучасні мультимедійні системи навчання та їх використання при викладанні фармакології та медичної рецептури»

6

Мартинюк Леся Петрівна

І кваліфікаційна категорія;

Викладач дисципліни «Основи психології та міжособистісного спілкування»

Педагогічний стаж – 13 років.

Науково-методична проблема:

«Створення сприятливого мікроклімату в колективу як умова психічного здоров’я»

11

Кальчу Світлана Леонідівна

вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист;

Викладач дисциплін «Анатомія людини»,

«Патоморфологія та патофізіологія»

Педагогічний стаж – 22 роки.

Науково-методична проблема:

«Використання ситуаційних задач і рольових ігор як засіб розвитку клінічного мислення»

12

Супруненко Інна Анатоліївна

Заступник директора з навчальної роботи

І кваліфікаційна категорія;

Викладач дисципліни «Медична хімія»

Педагогічний стаж – 10 років.

Науково-методична проблема:

«Методика викладання хімії, інноваційні методи навчання»

Димарь Тетяна Степанівна

вища кваліфікаційна категорія, старший викладач;

Викладач дисципліни «Соціальна медицина»

Педагогічний стаж – 16 років.

Науково-методична проблема:

«Активізація пізнавальної діяльності на заняттях з фармакології»

Яценко Костянтин Анатолійович

Завідувач відділення «Лікувальна справа»

кандидат філософських наук,

вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист

Викладач дисципліни «Медична інформатика»

Педагогічний стаж – 33 роки.

Науково-методична проблема:

«Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності»

Давидова Тетяна Іванівна

І кваліфікаційна категорія

Викладач дисципліни «Основи загальної та медичної психології»

Педагогічний стаж – 30 років.

Науково-методична проблема:

«Адаптація здобувачів освіти до вищого навчального закладу – один із ефективних методів залучення першокурсників до нових умов навчання»

Comments are closed.