Циклова комісія терапевтичних дисциплін

Науково-методична проблема циклової комісії терапевтичних дисциплін: «Досягнення високої якості освіти шляхом залучення здобувачів освіти до самостійної науково-дослідної роботи з метою формування фахових компетентностей»

Основні завдання роботи циклової комісії у процесі реалізації проблеми:

1. Реалізувати міжпредметні зв’язки в процесі вивчення терапевтичних дисциплін.
2. Формувати компетентність студентів засобами інтеграції предметів
3. Підвищувати якість практичних вмінь та навичок за рахунок урізноманітнення педагогічних технологій та методів
4. Вивчати та впроваджувати нові тенденції сучасної освіти, досягнення педагогічної науки та педагогічного досвіду в освітній процес
5. Підвищувати якість освіти студентів на основі компетентнісного підходу та інноваційних технологій
6. Активізувати роботу студентів щодо написання науково-дослідницьких робіт з терапевтичних дисциплін.

1

Лавровська Анжеліка Антонівна

Голова циклової комісії терапевтичних дисциплін,

вища кваліфікаційна категорія, викладач – методист;

викладач дисциплін «Внутрішня медицина»,

«Невідкладні стани у внутрішній медицині»,

«Медсестринство в внутрішній медицині»,

«Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина».

Педагогічний стаж – 22 роки.

Науково-методична проблема:

«Роль самостійної позааудиторної роботи студентів в загальному розвитку особистості»

2

Лапінська Тетяна Володимирівна

вища кваліфікаційна категорія, викладач –методист;

викладач дисциплін «Внутрішня медицина»,

«Невідкладні стани у внутрішній медицині»,

«Медсестринство у внутрішній медицині»,

«Сімейна медицина».

Педагогічний стаж – 17 років.

Науково-методична проблема:

«Науково-дослідницька робота студентів як важливий елемент самостійної роботи та ефективний засіб оптимізації процесу навчання в освітньому просторі».

3

Жирук Лариса Петрівна

Завідувач відділення «Сестринська справа»

вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист;

викладач дисциплін «Медсестринство у внутрішній медицині».

Педагогічний стаж – 16 років.

Науково-методична проблема:

«Формування особистості студента та управління процесом адаптації»

4

Біленька Ніна Володимирівна

вища кваліфікаційна категорія, викладач–методист;

викладач дисциплін «Внутрішня медицина»,

«Невідкладні стани у внутрішній медицині»,

«Медсестринство у внутрішній медицині»,

«Медсестринство в сімейній медицині»,

«Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині».

Педагогічний стаж – 19 років.

Науково-методична проблема:

«Організація та проведення науково-дослідної роботи у системі підготовки молодших медичних спеціалістів»

6

Музичук Тетяна Янівна

І кваліфікаційна категорія, магістр медсестринства, методист коледжу;

викладач дисциплін «Історія медицини та медсестринства»,

«Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка»,

«Медична та соціальна реабілітація»,

«Медсестринська етика та деонтологія»,

«Основи медсестринства».

Педагогічний стаж – 15 років

Науково-методична проблема:

«Використання міжпредметної інтеграції для формування фахових компетенцій здобувачів освіти при викладанні основ медсестринства та догляду за хворими».

8

Фарфундінова Світлана Олександрівна

спеціаліст;

викладач дисциплін «Основи медсестринства» та «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».

Педагогічний стаж – 15 років.

Науково-методична проблема:

«Комунікативна компетентність як складова професійної підготовки медичних сестер»

9

Квятківська Ірина Василівна

спеціаліст;

викладач дисциплін «Основи медсестринства» та «Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка».

Педагогічний стаж – 9 років.

Науково-методична проблема:

«Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально-виховний процес».

2

Димарь Тетяна Степанівна

вища кваліфікаційна категорія, старший викладач;

викладач дисциплін «Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина»,

«Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині».

Педагогічний стаж – 16 років.

Науково-методична проблема:

«Роль самостійної роботи у підготовці майбутніх медичних фахівців»

Comments are closed.