Циклова комісія хірургічних та стоматологічних дисциплін

Науково-методична проблема циклової комісії хірургічних та стоматологічних дисциплін: «Досягнення високої якості освіти, формування знань, умінь та компетентностей, розвиток творчих здібностей здобувачів освіти шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетентності викладачів, підготовка конкурентоспроможного, сучасного патріота, інноватора, розвинутої особистості, яка розбудовуватиме модерну європейську Україну»

Основні завдання роботи циклової комісії у процесі реалізації проблеми:

1. Підвищення якості отримання знань на заняттях з предметів циклу за допомогою впровадження інтерактивних технологій в процес навчання на заняттях з дисциплін хірургічного профілю, а саме: використання індивідуально-зорієнтованого навчання, тренінгових технологій, кейс-методу, методу малих груп та ін.
2. Розвиток здібностей студентів за допомогою проектного навчання, організації пошукової та наукової роботи, самостійної роботи, роботи творчих груп студентів з предметів хірургічного профілю. Використовувати у роботі групові форми навчання (метод мікрофон, незакінчене речення, мозковий штурм, ажурна пилка, аналіз ситуацій, обговорення проблеми в колі, аналогії, дерево рішень). Використовувати методи колективної форми навчання (робота в парах, перехресні групи, спільний проект, коло ідей, асоціативний кущ та ін.) Використовувати форму ситуаційного моделювання (ігри, імітації, симуляції та ін)
3. Систематично підвищувати професійну компетентність викладачів циклу шляхом підвищення кваліфікації, вивчення актуальних тенденцій в педагогіці, вивчення теоретичних та практичних напрацювань відомих педагогів сучасності, впровадження передового досвіду викладачів предметів хірургічного профілю.

1

Ямчук Володимир Феодосійович

Голова циклової комісії хірургічних та стоматологічних дисциплін, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, відмінник Охорони здоров’я (1985 р.).

Викладає хірургію, невідкладні стани в хірургії.

Педагогічний стаж – 45 років.

Науково-методична проблема:

«Формування належної професійної компетентності шляхом використання інноваційних форм і методів навчання, наближення навчання до реальних умов роботи середнього мед працівника»

2

Собченко Костянтин Андрійович
вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Викладач хірургії, невідкладних станів в хірургії, керівник курсів «Основи лікувального масажу».

Педагогічний стаж – 18 років.

Науково-методична проблема:

«Інтерактивне навчання та використання комп’ютерних технологій в підготовці висококваліфікованого медичного працівника хірургічного профілю».

3

Ганджа Тетяна Станіславівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Викладач медсестринства в хірургії.

Педагогічний стаж – 44 роки.

Науково-методична проблема:

«Індівідуально-зорієнтоване навчання в процесі підготовки медичної сестри, підвищення ролі тренінгових технологій у формуванні належних фахових компетенцій»

Білич Петро Гнатович
кваліфікаційна категорія – спеціаліст.

Викладач військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних ситуацій.

Педагогічний стаж – 4 років.

Науково-методична проблема:

«Інформаційно-комунікаційні технології та розвиток креативного мислення в навчанні середніх медичних працівників».

3

Правдивець Аліна Олегівна
кваліфікаційна категорія – спеціаліст.

Викладач стоматології ортопедичної.

Педагогічний стаж – 9 років.

Науково-методична проблема:

«Тренінгові та ігрові технології навчання зубних техніків як реконструкції моделі майбутньої професійної діяльності у межах запропонованого сценарію».

Comments are closed.