Історія

Сторінками історії

Все у житті має свою історію, своє коріння, свій початок.

Коледжу 80 років…

Для історії це мить, а для колективу коледжу і його випускників – це частина життя, для статистів це сухі факти, а для нас з вами історія, реальність людських доль, радощі, печалі, успіхи, досягнення і невдачі, гарні традиції і новації, які диктує швидкоплинний час.

Напередодні визначної дати належить по-справжньому, глибинно осмислити, що зроблено, підвести підсумки, висвітлити широкому загалові цифри, факти, подробиці.

Архівні документи свідчать, що Народний комісаріат охорони здоров`я восени 1930 року відкрив у місті Бердичеві медичний технікум для підготовки середнього медичного персоналу – акушерок та лікпомів єдиного диспансеру з 4-х річним терміном навчання. На І курс технікуму прийнято 90 чоловік. До кінця року у технікумі навчалися 222 студенти (4 групи єдиного диспансеру та 2 групи акушерок). Цікавим було те, що без вступних іспитів приймались особи, які закінчили школу до 1926 року.

Приміщенням для медичного технікуму служив флігель, в якому було розміщено 4 аудиторії, канцелярія, учительська та бібліотека.

Крім основного медичного технікуму у цьому ж приміщенні навчались і 2 курси робфаку Київського фармацевтичного інституту, 2 курси вечірніх занять для санітарного персоналу лікувальних закладів та заочного відділення середньої і вищої медичної освіти.

Таким чином, медичний технікум розширював свою діяльність. На кінець 1931 року тут нараховувалось10 груп студентів, працювало 22 викладачі, з них 12 – це спеціалісти в області медицини.

На період відкриття технікуму не було належної матеріальної бази. Але з часом в кабінетах з`явилися експонати, плакати, препарати у спеціальних скляних ящиках та апаратура. Все це бережно розміщали на полицях та шафах. Гуртожиток (а на той час інтернат) мав 15 кімнат, в яких проживало 130 студентів. Стипендію отримували 70% студентів, розмір якої складав від 10 до 50 гривень.

Викладання у технікумі проводилось за бригадно-лабораторними та лекційними методами. Виробнича практика студентів проходила у лікувально-профілактичних закладах.

Бібліотека налічувала 1 300 томів. Кожна бригада студентів мала 1-2 підручники. Проте ці труднощі допомагали долати величезне бажання здобути освіту медика.

За 10 років сумлінної праці викладачів та керівництва технікуму значно змінилася матеріальна база. Силами викладачів були оформлені анатомічний та фармацевтичний кабінети. У 1936 році технікум стає фельдшерсько-акушерською школою. У передвоєнні роки школу закінчили 1 600 чоловік, які за направленнями від`їжджали в різні кінці нашої країни. Так, у 1939 році кращі фельдшери і акушерки були направлені в прикордонні райони. А згодом страшні воєнні роки. У червні 1941 року діяльність школи тимчасово припинилася у зв`язку з німецько-фашистською окупацією і відновила свою діяльність лише у січні 1944 року. Згідно плану було охоплено 250 учнів з двох профілів: фельдшерсько-акушерська школа (150 студентів) та школа медсестер (100 студентів). Школа розташована в частині приміщень міських ясел. Цього було замало для нормального функціонування школи, тому Виконком міської ради депутатів трудящих постановив: закріпити приміщення І поверху по вул. Карла Лібкнехта № 45 за фельдшерсько-акушерською школою. У цьому приміщенні і сьогодні здобувають найгуманнішу з професій – медика.

1954 рік став роком перейменування фельдшерсько-акушерської школи в училище.

У 1980 році навчальний заклад отримав новий навчальний корпус. На той час у ньому були обладнані необхідні навчальні кабінети і лабораторії, також була забезпечена необхідним книжковим фондом студентська бібліотека. Біля витоків училища з перших його днів стояли: Е.М. Зільберг, Г.П. Габова, О.М. Єрьоміна, І.О. Курлович, А.Ф Крижевич, Є.С. Юрковський.

19.07.2004 р. рішенням №453 Житомирської обласної ради Бердичівське медичне училище було реорганізовано в медичний коледж.

На шляхах зростання матеріально-технічної бази, розбудови баз практичного навчання, зміцнення науково-методичного потенціалу викладачів яскравими зірками сяють імена кращих з кращих випускників коледжу, чия трудова діяльність забезпечує безперервну роботу практичної охорони здоров`я.

Серед них: Олександр Євтихієвич Кучеренко – доктор медичних наук, професор кафедри шпитальної хірургії Вінницького медичного інституту, автор 54 опублікованих праць; Іван Феліксович Годлевський – доцент цієї ж кафедри, автор більше 30 опублікованих праць, кандидат медичних наук; Петро Андрійович Вишневський – головний хірург Вінницького обласного відділу охорони здоров`я; Валентин Дмитрович Парій – доктор медичних наук, заслужений лікар України; Романчук Олександр Петрович –доктор медичних наук; Безкишкий Едуард – кандидат медичних наук.

Протягом 80 років підготовлено понад 13 тис. фельдшерів, акушерок, медичних сестер. Цифри, цифри, факти… А за ними – далеко не прості роки, сповнені плідної праці, позначені іменами конкретних людей, хто, власне, створив і хто зміцнює сьогодні імідж навчального закладу з усталеними традиціями організації навчально-виховної роботи.

Очолювали навчальний заклад лікарі, які глибоко усвідомлювали необхідність і важливість професії медичного працівника. Славну сторінку в історії коледжу вписали: Пиш К.М., Кільберг Н.В, Голдін А.Г., Курлович А.В., Крижевич А.Ф., Юрковський Є.С.

За результатами Всеукраїнського державного ліцензійного іспиту «Крок-М» коледж упродовж останніх п`яти років не виходить із числа першої десятки серед 124 навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації України.

Коледж уже вкотре відзначений дипломами за участь у Міжнародних виставках: 2005 рік – VIII Міжнародна виставка «Сучасна освіта в Україні»; 2006 рік – IX, 2007 рік – X Міжнародна виставка. Дипломи за участь у виставках – свідчення вагомого внеску коледжу у модернізацію національної системи освіти, удосконалення змісту навчально-виховного процесу.

Працює адміністративна команда однодумців: заступники директора з навчальної роботи Антоніна Іванівна Яремчук, з гуманітарної освіти та виховної роботи  Тетяна Ананівна Гороф`янюк, з практичного навчання Наталія Василівна Собченко; методист Наталія Вікторівна Теплицька; завідуючі відділеннями «Лікувальна справа» – Костянтин Андрійович Собченко, «Сестринська справа» – Лариса Петрівна Жирук, «Стоматологія ортопедична» – Наталія Вікторівна Томчук.

Заступником директора з адміністративно-господарської частини працює Ю.Б. Гуменюк, який щоденно турбується проблемами, пов`язаними з реконструкціями та ремонтами навчальних корпусів коледжу. В господарських турботах йому допомагають Р.Г. Кушнір, Т.Д. Ткаченко та весь технічно-господарський персонал.

Відділ кадрів очолює Л.П. Самкова, яка компетентно володіє навчальною інформацією, забезпечуючи зворотній зв`язок з адміністративними, освітніми, медичними устоновами регіону.

Завідує фінансовим підрозділом Лисюк З.Б., фахівець високого ґатунку. Діяльна, енергійна  від природи, Зоя Борисівна завдяки своїй досвідченості спроможна вирішувати складні фінансові питання.

Злагоджено та оперативно працює колектив бухгалтерії. Допомагає оптимізувати  фінансову діяльність коледжу  кваліфікований  економіст – Скримовська О.В. Своєчасність проведення  господарських і фінансових операцій  забезпечується  відповідальними  і професійними бухгалтерами: Борейко Г.М., Лужецькою О.В., Ковтонюк Т.А.

Чітко організована робота медичної служби в особі Рожок І.С. своєчасний медогляд працівників коледжу, належний облік студентів з певними вадами здоров`я, проведення санітарно-просвітницької роботи – основні функції її діяльності.

Здоров`я сьогодні залежить в значній мірі від належного харчування. Ретельно дбають про асортимент продуктів у буфетах коледжу Рижук Л.Б. та Чауш Т.Ж.

Бібліотека коледжу – це осередок культури, місце, де вчать, і допомагають навчатися самостійно.

Загальний книжковий фонд становить 38 481 примірників. Щорічно фонд поповнюється великою кількістю підручників. 46 назв періодичних видань надходять до бібліотеки, з медичних – 12, педагогічних – 16, суспільно – політичних –17, інших – 1.

Упродовж багатьох років завідувачка бібліотеки Орлова Людмила Василівна презентувала бібліотеку на обласних конференціях та семінарах.

Працівники бібліотеки Л.В. Орлова та Т.О. Вербенець досконало знають бібліотечний фонд і надають всебічну допомогу викладачам і студентам у виборі потрібної літератури та електронної інформації.

Для подальшого акумулювання і розповсюдження знань, сприяння розвитку особистості створені умови для задоволення інформаційних потреб викладачів та студентів. У читальній залі встановлені 9 комп’ютерів з доступом до мережі Інтернет. Особливу роль у бібліотеці відіграє накопичення повнотекстових навчальних матеріалів, які розміщуються на електронних носіях інформації.

У 2009 році придбана комп’ютерна програма для бібліотек «Бібліограф» 1.3 (www.politek-soft.kiev.ua). З метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду проводиться робота над створенням електронного каталогу фонду бібліотеки.

Невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки майбутніх медиків є навчальна, підсумкова, виробнича та переддипломна практики, які проходять студенти Бердичівського медичного коледжу на базах 29 лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних закладів міста та області.

Завдяки тісній співпраці з Бердичівською ЦМЛ обладнано 12 навчальних кімнат; на базі Бердичівської ЦРЛ діють 5 навчальних кімнат; ОГВВ ЖОР м. Бердичева – 3 навчальні кімнати. У період проходження практик у студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця.

Варто підкреслити специфіку проходження переддипломної практики за місцем подальшого працевлаштування випускників. Це сприяє швидшій адаптації випускників та формуванню їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Надійна і безперебійна робота коледжу забезпечується лаборантським корпусом, який очолює старший лаборант Л.Б. Ришівська. Активно працюють над створенням сучасного методичного забезпечення занять та підтримують в належному стані матеріальну базу: Погорєлова Ю. І., Супруненко І. А., Грас Н. М., Нестеровська Я. М., Федорчук Н. П., Михайлус М. Г., Новарчук С. Ю., Маслюк Н. Ф., Колєснікова Г. В., Степанова О. П., Пеньківська Л. В., Жмурко Ю. Г.

Курси з «Лікувального масажу» у Бердичівському медичному коледжі проводяться 3 2002 року. Близько 200 студентів щороку отримують другу медичну спеціальність. Для цього створені відповідні умови: масажний кабінет на 7 масажних столів, відеосистема з відеотекою, електромасажери. Кожне робоче місце забезпечено необхідним дидактичним матеріалом для масажу. Практичні заняття проводить досвідчений кваліфікований масажист з 15-річним стажем Малишенко О.Л.

На базі Бердичівського медичного коледжу відкриті курси підвищення кваліфікації середніх медичних спеціалістів з 2009 р.  очолює курси Лапінська Т.В.

Систематично проведяться такі цикли: «Медичні сестри терапевтичних відділень та кабінетів», «Медичні сестри педіатричних дільниць», «Медичні сестри загальної практики – сімейні медсестри», «Фельдшери ФАПів та амбулаторій», «Акушерки ФАПів та амбулаторій», «Зубні техніки», «Медичні сестри неврологічних відділень та кабінетів», «Фельдшери швидкої допомоги».

Атестаційну комісію, яка працює при Бердичівському медичному коледжі, очолює заступник начальника управління охорони здоров’я О.М.Торбас.

Також на базі коледжу відкриті курси «Косметик». Матеріально-технічна база забезпечена сучасним обладнанням по догляду за шкірою обличчя та тіла.

Навчальна програма включає повний курс естетичної косметології, яка не лише знайомитиме студентів з теорією, а й виховуватиме у них розуміння справжньої суті краси та здорового тіла.

Успіх будь-якого закладу залежить від людей, що в ньому працюють. Пошук та впровадження нових технологій навчання, систематично оновлювана навчально-матеріальна база, творчо налаштований колектив – все це є гарантією якісної підготовки конкурентоспроможних спеціалістів, які працюватимуть на майбутнє України.

Один коментар в “Історія
  1. Людмила коментує:

    Дякую всім викладачам коледжу, моя дитина здобуває професію саме у Вас.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Календар

Грудень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лис    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Коментарі