Регіональне методичне об’єднання викладачів фармакології, патоморфології та патофізіології

1 березня 2018р. в Бердичівському медичному коледжі відбулось регіональне методичне об’єднання викладачів фармакології, патоморфології та патофізіології, на якому в актовій залі медичного коледжу відбулась  науково-практична конференція на тему: «Лікарські засоби, які впливають на функцію органів дихання»

Важливими показниками стану здоров’я населення є захворюваність і поширеність хвороб.

Хвороби органів дихання залишаються найбільш розповсюдженою

патологією в структурі захворюваності населення України та є глобальною проблемою охорони здоров’я насамперед унаслідок їх значної поширеності серед населення, постійного прогресування, частого поєднання різних патології легень та обтяжливого впливу на супутні захворювання.

У структурі поширеності хвороб серед працездатного населення країни

за основними класами хвороб у 2016 р.  перше місце посіли хвороби системи кровообігу (23,93%), друге – хвороби органів дихання (18,92%), третє – хвороби органів травлення (10,70%).

В структурі первинної захворюваності працездатного населення країни за основними класами хвороб   перше місце займають хвороби органів дихання (37,72%).

Студенти II курсу відділення «Лікувальна справа»  під керівництвом викладача фармакології Димарь Т.С. підготували та презентували науково-дослідницькі роботи про застосування стимуляторів дихання, протикашльових та відхаркувальних засобів, препаратів, які використовуються при бронхіальній астмі та набряку легень.

1103

12 13 14 15 16

В рамках регіонального методичного об’єднання було також проведено відкрите практичне заняття з патоморфології та патофізіології на тему: «Загальні реакції на ушкодження. Кома як екстремальний стан. Стрес. Хвороби адаптації».

Розгляд та вивчення питань даної теми надзвичайно актуально на сьогоднішній день, так як розуміння, обізнаність даних питань  надзвичайно важливо для студентів як для майбутніх медичних працівників. Це допоможе їм в майбутньому стати високопрофесійним, кваліфікованим спеціалістом.

Також це є для них необхідним підґрунтям для вивчення на наступному курсі клінічних дисциплін.

Маючи гарні знання, володіючи певними вміннями стосовно даної теми, студенти нашого коледжу зможуть на високому рівні проводити серед населення пропаганду здорового способу життя.

Під час проведення даного заняття у студентів була можливість ще раз переконатись у важливості постійного повторення й переосмислення вже набутих ними знань з анатомії людини, фізіології, біології, психології та інших дисциплін.

Вони ще раз переконались як важливо в медицині розвивати свою самостійну пізнавальну діяльність, важливо бути спостережливим, уважним, бути відповідальним та логічно мислячим.

В рамках регіонального методичного об’єднання було заслухано та обговорено також методичні доповіді викладача патоморфології та патофізіології Кальчу С.Л. на тему: «Розвиток компетентностей у студентів в умовах сучасної медичної освіти» та викладача фармакології Димарь Т.С.  на тему: «Роль самостійної позааудиторної роботи в підготовці молодших медичних спеціалістів».

21 22 23

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *